Konkurs filmowy “Laser, kamera, akcja!”

LaserCity zaprasza wszystkich uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych w całej Polsce do udziału w konkursie filmowym “Laser, kamera, akcja!”.

Celem konkursu jest:

1. Popularyzowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

2. Rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich umiejętności artystycznych.

3. Integracja klasy, nauka współdziałania i pracy w zespole.

4. Zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania urządzeń multimedialnych.

Konkurs polega na wykonaniu krótkiego filmu prezentującego w kreatywny sposób klasę, trwający maksymalnie 90 sekund o tematyce związanej ze środowiskiem klasy (taniec, skecz, scenka itp.).

Konkurs odbywa się w jednej kategorii i trwa do 31 marca 2024 r.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz zgodami należy wysłać na adres mailowy – konkurs@lasercity.pl

W konkursie przewidziane zostały atrakcyjne nagrody – wycieczki klasowe do wykorzystania w jednym z dwóch naszych lokali w Lublinie lub Białej Podlaskiej – dla laureatów trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.

Regulamin konkursu

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 – Oświadczenie rodzica